lördag 23 mars 2013

Earth Hour

Det påstås att Earth Hour är ett budskap till politikerna, som om vi lever i en diktatur där härskarna inte lyssnar på folket. Problemet är inte att politiker gör som de vill utan att lyssna på folket, ej heller att det råder okunnighet om klimatproblemen. Om folk i allmänhet var genuint beredda att göra personliga uppoffringar hade vi fått politiker som förordar det. Om man kunde vinna val på att dubbla bensinskatten och straffskatta nöjesflyg skulle vi se det i partiprogrammen.

Politikerna är bakbundna av en väljarkår ovillig att ta i, så allt de kan göra är populistiskt patetiskt poserande med meningslösa utspel så länge de inte kostar väljarna något. Det håller på att kosta våra barnbarn en vettig miljö att leva i.

Om vi som budskap släcker ner en timme lite mysigt på lördagskvällen skickar vi en signal som resonerar med just det vi borde motverka - att det vi är redo att göra består av patetiskt poserande meningslösa gester, helt fria från personlig uppoffring och att någon annan verkligen borde göra något åt det.